זה החלק הרציני של האתר, שבו מוצגים ציורים שהושקעו בהם מלאנתלפים שעות של אהבה אמיתית ועמוקה לפרטים, לצבעים, לריכוז ולשקט.